Gewas: Prei

Wetenschappelijke naam: Ditylenchus dipsaci

Groep: aaltjes

Vergroeiing preiblad door stengelaaltjeVergroeiing preiblad door stengelaaltje


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning

Stengelaaltjes komen voor op klei, zavelgronden en leemhoudende zand en dalgrond. Aantasting kan leiden tot vergroeiingen van de bladeren.

Levenswijze

Waardplant zijn naast prei o.a. aardappel, erwt, tuinboon, ui en rogge. Bij temperaturen net boven 0°C zijn de aaltjes al actief. Bij temperaturen rond 15°C duurt de levenscyclus ongeveer 3 weken. Een vrouwtje legt 200 tot 500 eieren. Stengelaaltjes hebben het vermogen zich onder gunstige omstandigheden sterk uit te breiden. Bij lage aanvangsaantallen kan in een gunstig jaar al een schadelijke populatie opgebouwd worden. Stengelaaltjes kunnen in een juveniel stadium overgaan in een soort van rusttoestand, waardoor ze ongunstige omstandigheden kunnen overleven. In de bodem kunnen ze jarenlang overblijven.

Maatregelen

Alle maatregelen moeten gericht zijn op het voorkomen van een tot schade leidende beginpopulatie door:

  • Onkruidbestrijding, onkruiden kunnen dienen als waardgewas.
  • Gebruik van uitgangsmateriaal, dat vrij is van stengelaaltjes.
  • Ruime vruchtwisseling met niet waardplant gewassen.