Gewas: Aardappelen

Wetenschappelijke naam: Ditylenchus dipsaci

Groep: Aaltjes

Aangetaste aardappelknollen, grijsbruine ingezonken plekjes, de huid op de aangetaste plaatsen is papierachtig.Veldaantasting van stengelaaltjes in aardappelen

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Stengelaaltjes komen voor op klei, zavelgronden en leemhoudende zand en dalgrond. In het loof is de aantasting herkenbaar aan verkorting en verdikking van stengeldelen. In bladoksels worden soms gallen aangetroffen.

Aangetaste knollen hebben papierachtige ingezonken plekjes. Het aaltje dringt vaak aan de stolon zijde de knol binnen met naar binnen dringend knolrot als gevolg.

Levenswijze

Waardplant zijn o.a. aardappel, erwt, tuinboon, ui en rogge. Over het algemeen is een aardappel weinig gevoelig als het gaat om symptomen en verlies aan opbrengst, maar de aardappel is wel een goede vermeerderaar van stengelaaltjes waardoor in een volgend gewas, bijvoorbeeld uien, behoorlijke schade kan optreden.

Stengelaatjes kunnen zowel bovengrondse delen als knollen aantasten. Bij temperaturen net boven 0°C zijn de aaltjes al actief. Bij temperaturen rond 15°C duurt de levenscyclus ongeveer 3 weken. Een vrouwtje legt 200 tot 500 eieren. Stengelaaltjes hebben het vermogen zich onder gunstige omstandigheden sterk uit te breiden. Bij lage aanvangsaantallen kan in een gunstig jaar al een schadelijke populatie opgebouwd worden. De aangetaste knollen zijn niet geschikt als pootgoed. In de bewaring kunnen aaltjes buurknollen aantasten. Stengelaaltjes kunnen in een juveniel stadium overgaan in een soort van rusttoestand, waardoor ze ongunstige omstandigheden kunnen overleven. In de bodem kunnen ze jarenlang overblijven en ook verspreiding via uienzaad is mogelijk.

Maatregelen

Alle maatregelen moeten gericht zijn op het voorkomen van een tot schade leidende beginpopulatie door:

  • Onkruidbestrijding, onkruiden kunnen dienen als waardgewas.
  • Gebruik van uitgangsmateriaal, dat vrij is van stengelaaltjes.
  • Ruime vruchtwisseling met niet waardplant gewassen.
  • Aangetaste partijen zo mogelijk snel verwerken en afvoeren.
  • Aangetaste partijen eventueel droog en koel bewaren om verdere ontwikkeling en aantasting te vertragen.