Gewas: Dahlia

Wetenschappelijke naam: Tetranychus urticae

Groep: Mijten

Spintmijten in dahlia

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op voornamelijk oudere bladeren ontstaan lichtgroene tot gele, onscherp begrensde vlekken. Aangetaste bladeren worden donkerbruin en vallen voortijdig af (foto).

Op de onderzijde van het blad is vaak een fijn spinsel te vinden. Ook zitten daar de veroorzakers: spintmijten met hun glazige, kleurloze eieren.

Levenswijze

Spintmijten komen op zeer veel waardplanten voor. De mijten zijn beweeglijk en kunnen zich gemakkelijk verspreiden. Droog en warm weer is gunstig voor aantasting en vermeerdering van de spintmijten.

Maatregelen

Het gewas behandelen met een spintbestrijdingsmiddel volgens geldende adviezen.