• Page:
  Bladvlekkenziekte - maïs

   Van de schimmel zijn drie verschillende stammen te onderscheiden, die verschillende symptomen laten zien. Heminthosporium turcicum is de meest voorkomende veroorzaker van bladvlekkenziekte in maïs.

 • Page:
  Bodemziekte - mais

  Kiemplanten- en bodemschimmels veroorzaken een slechte kieming, vooral als de omstandigheden voor de maïs erg slecht zijn. Geringe groei en bruin wortelstelsel.

 • Page:
  Boriumgebrek - mais

  Witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in overlangse witte strepen. Aantasting vooral op de jongste bladeren. Onregelmatige korrelzetting, met veel lege plaatsen en (korrel)loze toppen.

 • Page:
  Builenbrand - mais

  Builen op stengel en kolf, omgeven door een zilverkleurig vlies. In de builen zwarte sporen die, als ze rijp zijn en op de grond vallen tenminste vier jaar kiemkrachtig kunnen blijven.

 • Page:
  Emelten

  Emelten zijn pootloze larven van langpootmuggen. Ze zijn zeer polyfaag (hebben veel voedselplanten). Emelten komen vooral voor op gescheurd grasland.

 • Page:
  Engerlingen

  Engerlingen zijn de drie tot vijf cm lange larven van meikevers, junikevers en rozenkevers. De meikever larven zijn vuilwit tot lichtgelig van kleur.

 • Page:
  Fosfaatgebrek - mais

  Rood-paarse verkleuring beginnend aan de bladranden, vooral bij jonge planten. Vertraagde groei en afrijping.

 • Page:
  Fritvlieg

  Er ontstaan gaten in het blad. Het blad is misvormd en groeit krom. Jonge bladeren blijven vaak steken in de gaten van oudere bladeren en scheuren zich tijdens de groei los. Deze beschadigingen kunnen later leiden tot builenbrandaantasting.

 • Page:
  Havercysteaaltje

  De aantasting komt vooral in haver, zomergerst en mais. Wintertarwe, rogge en wintergerst zijn minder gevoelig. Ook grassoorten zijn waardplant voor het aaltje.

   

 • Page:
  Kuilschimmels

  Kuilschimmels kunnen de smakelijkheid en kwaliteit van kuilvoer negatief beinvloeden. Er zijn drie soorten schimmels die de kuil kunnen aantasten.

 • Page:
  Maiskopbrand

  Maisplanten die door Sphacelotheca reiliana zijn aangetast vormen geen kolven, maar op de plaats van de kolven worden vruchtlichamen gevormd van de schimmel.

 • Page:
  Maisstengelboorder

   De vlinder van de maisstengelboorder is een nachtvlinder van twee tot drie centimeter groot. Het is niet het volwassen insect, maar de rups van de vlinder, die schade veroorzaakt in mais.

  Volwassen vlinder, bron www.handboeksnijmais.nl

 • Page:
  Mol

  Mollen leven grotendeels onder de grond. De eerste herkenning begint bij de molshopen. De lengte van het dier is ongeveer 12 à 16 cm. De vacht is fluwelig en meestal leizwart

 • Page:
  Ritnaalden

  Ritnaalden zijn de tot drie cm lange dunne, harde, geel tot donkergeel gekleurde of koperkleurige larven van de kniptor. Vanwege hun kleur worden deze larven ook wel koperwormen genoemd.

 • Page:
  Stengelrot of kolfsteelrot - mais

  Zachte stengelvoeten, merg in de stengel verrot of verdwijnt, kolven hangen naar beneden, stengels knikken en vallen in verschillende richtingen om. Aantasting vooral in afrijpend gewas.

 • Page:
  Wortelverbruining - mais

  Kortere planten dan op grond van de raskenmerken en groeiomstandigheden verwacht mag worden.

 

 • No labels