Gewas: Fritillaria

Wetenschappelijke naam: Sclerotium perniciosum

Groep: Schimmels

Smeul in  Fritillaria, kleine zwarte sclerotien op stengel en bol

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning

 Vanaf begin mei verwelken er planten van Fritillaria meleagris op plekken die zich snel uitbreiden. Van aangetaste planten is het ondergrondse stengeldeel geheel of gedeeltelijk slap en grauw, later zelfs zwart door de aanwezigheid van talloze kleine (ca. 1 mm in diameter) sclerotiën.

Op de bol komen aanvankelijk violetgrijze vlekjes voor met in het centrum daarvan een groepje sclerotiën; de bol kan op den duur geheel zacht worden en er zwart uitzien door de aanwezigheid van grote aantallen sclerotiën .

Ook bij F. imperialis is een dergelijk rot waargenomen waarbij de bollen vanuit de basis zwart tot donkervioletbruin werden en met veel kleine sclerotiën bezet waren. Het is niet duidelijk of deze symptomen door dezelfde schimmel veroorzaakt worden.

Levenswijze

Smeul komt met name voor op zavel- en kleigronden; in zandgrond kan de schimmel zich moeilijk handhaven. De ziekte wordt zeer incidenteel waargenomen, maar kan dan grote schade veroorzaken. Na het afsterven van de planten kan de ziekte blijven uitbreiden in partijen die niet worden gerooid. Uitbreiding van de ziekte kan ook tijdens de bewaring plaatsvinden wanneer tussen de bollen veel grond aanwezig is. De ziekte gaat niet met zaad over.

De schimmel kan ook tulp en Allium (ook ui) aantasten.

Maatregelen
  • aangetaste planten met omringende grond verwijderen;

  • plantgoed uitzoeken en ontsmetten volgens geldende adviezen;

  • zaaien en planten op onbesmet land;

  • een ruime vruchtwisseling aanhouden; daarbij rekening houden met andere waardplanten.