Gewas: Tulp

Wetenschappelijke naam: Deroceras-soorten (akkeraardslak) en Arion-soorten (wegslakken)

Groep: Overige organismen

 
Ronde gaatjes in het blad door slakkenvraat 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning
 

Slakkenvraat is te herkennen aan ronde gaatjes in het blad en ronde plekken op de ondergrondse stengeldelen en bol. De slakken vreten gaatjes in de bol waardoor de bolhuid beschadigt en de bollen uit de huid kunnen groeien. Soms zijn de slakken of slijmsporen zichtbaar, vaak niet.

Levenswijze

Slakken zijn vooral actief in het voor- en najaar als het wat koeler en vochtig is. Slakkenvraat komt het meest voor in vochtige zomers en op zwaardere vochtige gronden. Bodembedekkende gewassen zoals groenbemesters en oneffen grond bevorderen de opbouw van een slakkenpopulatie. Hier zijn de slakken en de eitjes goed beschermd tegen uitdrogen. Slakken hebben een brede waardplantenreeks waaronder kool, aardbei, sla en Hosta.

Maatregelen
  • voorkom de ontwikkeling van grote aantallen slakken in de voorteelt
  • zorg voor schone egale en droge grond door te eggen en te schoffelen in het voorjaar
  • zorg voor een teeltvrije zone tussen groenstroken en ruigten
  • vermijd een voorteelt van grasklaver of luzerne
  • gebruik bestrijdingsmiddelen of natuurlijke vijanden van slakken (zoals parasitaire aaltjes) volgens geldende adviezen