Gewas: Allium

Wetenschappelijke naam: Ornamental onion stripe mosaic virus

Groep: Virussen

Sieruienstreepmozaïekvirus in Allium geeft o.a. strepen in het blad

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning
 

Dit virus veroorzaakt lange lichtgroene tot gele strepen in het blad die later grijs kunnen worden. De bloemen blijven kleiner dan normaal en de stengels kunnen gedraaid zijn. Soms ontstaat er een mozaïekpatroon in het blad.

Dit virus is in diverse soorten Allium aangetroffen. Dergelijke planten zijn na opkomst gevoeliger voor beschadiging door vorst dan nog groene planten. De ernstige virussymptomen kunnen tijdens de groei iets milder worden maar verdwijnen niet.

Samen met LYSV worden de symptomen heftiger en kunnen necrotische vlekken in het blad ontstaan. Ernstig aangetaste planten zijn niet voor doorteelt geschikt vanwege een sterk verminderde bolgroei, waardoor bij een overigens normale verklistering het plantgoed te sterk in kwaliteit (bolmaat) afneemt.

 

Levenswijze

Sieruienstreepmozaïekvirus (draadvormig; potyvirus) wordt non-persistent door luizen overgedragen.

Groei- en/of bewaaromstandigheden zijn van invloed op de mate en de ernst van de optredende symptomen, bijvoorbeeld in Allium giganteum. Er is niet één enkele factor beslissend voor het ontstaan van de ernstige symptomen. Zo kan bijvoorbeeld belemmering van de bolgroei door het laat snijden van de bloemstelen het ontstaan van ernstige symptomen bevorderen. Andere oorzaken zijn onder andere het niet tijdig en te slordig planten, te weinig bemesten, onvoorzichtig rooien waardoor beschadigingen ontstaan, onvoorzichtig splitsen van de bollen en het bewaren van de bollen bij temperaturen beneden 25°C.

Maatregelen
  • ernstig aangetaste planten verwijderen of vernietigen
  • onderdrukken virusoverdracht door toepassen insecticiden