Gewas: Erwten

Wetenschappelijke naam: Sclerotinia sclerotiorum

Groep: Schimmels

 

 

De rattenkeutels zorgen er voor dat sclerotinia kan overwinterenSclerotinia doet de plant vroeg verwelken en afsterven
 

Aantasting witlofwortels door sclerotiniaApothecia van Sclerotinia sclerotiorum, bron Eppo Dr Andrea Minuto, Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Albenga (IT).


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Het schimmelweefsel doorwoekert de plant, waardoor deze al vroeg verwelkt en afsterft.

Zowel in als buiten aan de stengel ontstaat een wit schimmelpluis waarin de vrij grote, zwarte sclerotiënsporen (pakketje sporen lijkt op rattenkeutels) worden gevormd. Er treden vaak rottingsverschijnselen op waardoor ook de peulen kunnen worden aangetast. Door verrotting van de plantenresten komen de sclerotiën op en in de grond terecht, waar ze zeer lang kunnen overblijven. De ziekte treedt meestal pleksgewijs op, speciaal in zware gewassen of bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel. Het komt vooral voor op lichte zavel- en kleigronden en op zand- en dalgronden. De schade aan de opbrengst kan ernstig zijn.

Levenswijze

Sclerotinia is een schimmelziekte die op veel gewassen voorkomt. Behalve erwten worden ook bonen, aardappelen, koolzaad, witlof, peen enzovoort aangetast. Door middel van sclerotiën (rattenkeutels) kan de schimmel in de grond overwinteren. Onder vochtige omstandigheden en temperaturen tussen 10 en 25°C ontwikkelen zich in het voorjaar uit de sclerotiën paddestoeltjes waarin de sporen ontstaan die de plant kunnen infecteren.

Maatregelen

Bespuiting is mogelijk. Begin als de eerste bloemblaadjes vallen, bij vochtige weersomstandigheden. Vooral wanneer in het bouwplan veel gevoelige gewassen worden geteeld. Mits tijdig uitgevoerd (preventief) is door een gewasbespuiting een ernstige opbrengstderving grotendeels te voorkomen. Zo nodig kan de bespuiting na 10-14 dagen worden herhaald.