Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Sclerotinia sclerotiorum

Groep: Schimmels

Sclerotiënrot iris: aantasting stengel, rechts met sclerotiën op het witte schimmelpluis.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op de grens van grond en lucht wordt het weefsel zacht en is op die plek waterig doorschoten en bedekt met een opvallend wit schimmelpluis.

Hierin ontwikkelen zich tamelijk grote, witte sclerotiën die later zwart worden, maar van binnen witgekleurd blijven.

Levenswijze

De stengel van een aangetaste plant ontwikkelt zich aanvankelijk normaal, maar nadat het weefsel zacht wordt en bedekt met schimmelpluis valt de plant ten slotte om. Ook de bollen worden aangetast als ze ondiep geplant zijn. Het zieke weefsel is vochtig en tussen de rokken bevindt zich een dichte laag van wit schimmelweefsel met enkele grote sclerotiën.

Kort voor de oogst kunnen planten halverwege de stengel worden aangetast en omknikken. Er bevindt zich dan altijd wit schimmelpluis op de aangetaste delen. In het merg van de stengel zijn dan soms ook sclerotiën aanwezig die lijken op rattenkeutels.

Maatregelen
  • Besmette grond stomen (kas) of inunderen.
  • Zorg voor een open gewas en stook het gewas tijdig droog.
  • Als de ziekte onverwacht optreedt, het gewas zo droog mogelijk houden en behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen.