Gewas: Gladiool

Wetenschappelijke naam: Burkholderia gladioli (voorheen Pseudomonas gladioli)

Groep: Bacteriën

Gladiool schurftSchurft gladiool: aantasting knol

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning

Op het blad ontstaat een zilvergrijze verkleuring doordat de epidermis loslaat van het onderliggende bladweefsel. Het bladweefsel scheurt gemakkelijk in lengterichting. In het knolvlees bevinden zich kratervormige putjes of grotere plekken met een donkerbruine bodem en een iets verhoogde rand. Hierop is een slijmerige massa aanwezig.

Aan de voet van de plant is het bladweefsel vaak bruin verkleurd. Het beeld komt voor onder warme omstandigheden in de bloementeelt in Nederland, maar ook vooral in de Middellandse Zeegebieden. In het bladweefsel is de bacterie Burkholderia gladioli aanwezig.

De slijmerige massa in de putjes in de knol droogt later op en vormt een hard en glimmend vliesje, waarop gronddeeltjes kunnen kleven. De symptomen zijn gelijk aan die bij fresia. De aantasting is bekend onder de naam ‘scab’.

Levenswijze

De bacterie kan in de grond voorkomen, maar komt ook mee met besmet plantmateriaal.

De typische symptomen op de knol ontstaan alleen als de bacterie het weefsel aantast op plaatsen die door slakken, insectenlarven (emelten, ritnaalden) of mijten zijn beschadigd. De bacterie veroorzaakt onder Nederlandse omstandigheden gewoonlijk geen symptomen op onbeschadigde knollen.

Maatregelen
  • op percelen waar insecten voorkomen, vooral op pas gescheurd grasland, de grond behandelen met een insecticide volgens geldende adviezen;
    • in kralen die worden gekookt bij 53 - 55°C komt de ziekte bijna niet voor. Voor besmette knollen en pitten is geen afdoende bestrijdingsmaatregel bekend;
    • algemene bedrijfshygiënische maatregelen ter voorkoming van bacterieziektes zijn ook nuttig voor het beperken van uitval door Burkholderia. Voorkom beschadiging van plantmateriaal en ontsmet waar mogelijk werktuigen, materialen, fust en plantmateriaal.