Gewas: Grasvelden, gazons, golfbanen, sportvelden

Wetenschappelijke naam: Phyllopertha horticola

Groep: Insecten

Volwassen rozenkever


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright WUR, NVWA, Delphy, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De rozenkever is 8 tot 12 mm lang, roodbruin van kleur met een metaalkleurig groen halsschild. De rozenkever behoort net als de meikever tot de familie van de bladsprietkevers.

De larven van de rozenkever worden tot 20 mm groot en worden net als de larven van andere bladsprietkevers engerlingen genoemd. Engerlingen zijn larven met een duidelijke kop, drie paar poten en vuilwit van kleur.

De schade is te herkennen door afsterving van grasplanten, waardoor kale plekken ontstaan. Deze primaire schade krijgt vaak nog een vervolg door schade van kraaien en roeken, die op zoek gaan naar de engerlingen en de zode verder beschadigen.

Levenswijze

Rozenkevers komen vooral op lichte gronden voor. De volwassen kevers voeden zich met bladeren en bloemen van onder andere de roos. In de loop van juni komen de kevers uit de grond, paren en zetten daarna hun eitjes af op een diepte van 10 tot 25 cm bij voorkeur in grasvelden (sportvelden, gazons, golfbanen, grasland)

Na enkele weken komen de engerlingen uit de eitjes. Aanvankelijk voeden deze zich met organisch materiaal, maar later worden ook worteltjes van onder andere grassen aangevreten. Vooral op hogere koppen op zandgronden kunnen de engerlingen van de rozenkever bijzonder schadelijk zijn. De engerlingen blijven vreten tot het vroege voorjaar, waarna ze verpoppen. In de loop van juni komen de rozenkevers uit de poppen te voorschijn.

De engerlingen van de rozenkever blijven kleiner dan de engerlingen van de meikever en hebben maar een cyclus van een jaar.

Maatregelen
  • Monitoren met een rozenkeverval inclusief feromoon (lokstof), als hulpmiddel voor de biologische bestrijding van engerlingen van de rozenkever.
  • Engerlingen van de rozenkever kun je bestrijden met dierparasitaire aaltjes, Heterorhabditis bacteriophora.
  • Door inzaai van wilde peen wordt de natuurlijke vijand van de rozenkever, de rozenkeverdolkwesp aangetrokken. Deze parasiteert op de engerlingen van de rozenkever.
  • Bij schade helpt beregenen, omdat de grasworteltjes dan gemakkelijker herstellen van vraatschade.
  • Chemische bestrijding: tegen engerlingen in commercielecommerciële teelten zijn geen middelen toegelaten