Wetenschappelijke naam: Phragmites australis

 Familie: Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) 

Riet: detail van bloeiwijze     Bloeiend riet    
 
Riet vegetatief stadium          

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Riet is een overblijvende soort en kan 1 tot 3 meter hoog worden. De bloeitijd is van juli tot en met oktober.

De dikke, holle wortelstokken kunnen verkruipen en maken veel forse uitlopers. De stengels zijn blauwgrijs van kleur, zonder beharing en meestal niet vertakt. Het blad heeft scherpe ruwe randen en kan meer dan 50 cm lang worden en 1 tot 4 cm breed.

De bloempluim wordt 15 tot 40 cm lang en bruinig of roodachtig van kleur.

Levenswijze

Riet kan groeien op zonnige of soms half beschaduwde plaatsen in matig voedselrijk tot voedselrijk, zwak zuur tot kalkrijk water of grond en in zoet tot brak, stilstaand of zwak stromend water. Meestal komt zij voor langs oevers. In Nederland en België is komt riet algemeen voor, maar vrij zeldzaam tot zeldzaam in het Belgische Maasgebied en de Ardennen.

Maatregelen
Niet chemisch
  • Riet is moeilijk chemisch te bestrijden vanwege de diepliggende wortelstokken.
Chemisch
  • Glyfosaat (o.a. Roundup)