Gewas: Gladiool

Wetenschappelijke naam: Rhizoctonia solani

Groep: Schimmels

 
 
Rhizoctonia-ziekte Gladiool: aantasting knolvliezenRhizoctonia-ziekte Gladiool: bladaantasting

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De knolvliezen zijn plaatselijk donkerder van kleur dan normaal en soms ten dele verteerd (foto 1). Op de inplantingsplaats vindt men daarvan donkergekleurde resten.

Op de aangetaste delen die boven de grond komen, verschijnen wit gekleurde plekken die zijn omgeven met een smalle bruine zone op de grens van het groene bladweefsel (foto 2). Ter hoogte van het grondoppervlak komt tussen de bladeren veel mycelium voor, dat uit zeer dunnen draden bestaat die aan de plant kleven en bezet zijn met gronddeeltjes.

Levenswijze

De schimmel is niet gespecialiseerd op gladiool en kan reeds in de grond aanwezig zijn zonder dat er ooit een bolgewas geteeld is. De schimmel tast vanuit de grond de plant aan, maar de schade blijft meestal beperkt. Het knolvlees en de wortels worden niet aangetast. Knollen met huidsymptomen brengen in het volgende groeiseizoen gezonde planten voort. De ziekte wordt niet met het plantgoed overgebracht.

Maatregelen
  • Ernstig aangetaste knollen verwijderen.
  • Preventieve bestrijding is in het algemeen niet nodig
  • Bij bloementeelt kan de grond eventueel behandeld worden met een fungicide volgens geldende adviezen.