Wetenschappelijke naam: Erodium cicutarium

 Familie: Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) 

Reigersbek bloeiend     Vegetatief stadium    
vegetatiefDe vruchten zijn net snavels: 'reigersbekken'

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Plant met weinig tot geen beharing op de bladeren.

Stengels kunnen kleverig behaard zijn. Bladeren zijn veervormig samengesteld. Violette bloemen die op lange stelen in groepjes van drie tot negen stuks bijeen te vinden zijn.

Levenswijze

Reigersbek is een eenjarig, soms tweejarig zaadonkruid. De plant vormt ongeveer 500 zaden, die jarenlang kiemkrachtig blijven. Reigersbek komt voor op droge stikstofhoudende zandgrond. De soort geeft concurrentie en verontreiniging van (gras- en klaver)zaad.

Maatregelen
Niet chemisch

Wieden en schoffelen. Reigersbek groeit niet op plaatsen waar veel gelopen wordt, maar kan zich op randstroken van bestrating en trottoir goed in stand houden. Hier kan borstelen, branden, stomen of heetwater-methode worden toegepast.

Chemisch

Contactmiddelen werken beter dan groeistoffen. Op (half)verhardingen kan selectief gespoten worden met glyfosaat (Roundup). Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.