Gewas: Hyacint

 Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus (bruine rat) of Arvicola amphibius (woelrat)

 Groep: Knaagdieren

 
Niet opkomen van hyacinten door rattenvraatRattenvraat aan reeds opgekomen bollen

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Op verschillende plaatsen komt het gewas niet op omdat de bollen geheel of gedeeltelijk zijn aangevreten. Ook na opkomst kunnen bollen nog worden aangevreten, waardoor de planten plotseling verwelken.

Soms hebben de ratten een aantal bollen als wintervoorraad bij elkaar gesleept, waardoor bijvoorbeeld langs de slootkant of midden in de paden vele planten dicht bij elkaar boven de grond komen.

Levenswijze

De schade wordt veroorzaakt door de bruine rat of door de woelrat. Bij het verwijderen van het winterdek kunnen ingestorte, door ratten gegraven gangen zichtbaar worden.

Maatregelen
  • vang ratten weg;
  • voorkom hoog begroeide slootkanten en ruigten in de buurt van bollenteelt of tuinen;
  • buiten opgekuilde bollen bedekken met zand en voorkomen dat de neuzen in het winterdek groeien
  • Met ingang van januari 2017 mogen ratten buiten alleen nog met gif worden bestreden indien aangetoond kan worden dat er alles aan gedaan is om het probleem op te lossen door middel van gifvrije methoden. Pas wanneer dit niet succesvol is geweest, mogen er rodenticiden ingezet worden. Dit mag alleen worden gedaan door geschoolde professionals die in het bezit zijn van een geldig certificaat.