Gewas: Knopherik (Raphanus raphanistrum), in mindere mate ook op andere kruisbloemigen.

Wetenschappelijke naam: Gephyraulus raphanistri

Groep: Galmuggen


Oude verdroogde gallen van G. raphanistri op knopherik


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning
De bloemknop is opgezwollen en blijft gesloten. De gal is min of meer bolvormig. De kelkbladeren zijn vergroot, de bloemkroonbladeren blijven kort. De meeldraden zijn gebogen en onregelmatig verdikt. De galmuglarven in de gal zijn wit en kunnen niet springen. Dat laatste onderscheidt ze van de larven van de koolgalmug die in soortelijke gallen zitten en wel kunnen springen.
Levenswijze

Het volwassen insect is een mugje van een paar mm lang en leeft maar een paar dagen waarin de paring plaatsvindt. De vrouwtjes leggen eieren op de waardplant. De larven daaruit prikken de waardplant aan en veroorzaken door de stoffen die ze daarbij uitscheiden de vorming van de gal door de plant.

Maatregelen

Niet van toepassing