Quarantaine organismen zijn schadelijke organismen die in een bepaald land (nog) niet voorkomen. Dit kunnen schimmels, bacteriën en virussen zijn, maar ook planten en dieren. Met fytosanitaire maatregelen tracht men te voorkomen dat deze organismen geïmporteerd en verspreid worden.

Lees meer in het dossier Quarantaine Organismen van Groen Kennisnet.

Quarantaine organismen

 • Page:
  (bedrieglijk) Maiswortelknobbelaaltje

  Maiswortelknobbelaaltjes veroorzaken kleine knobbeltjes op de wortels en knollen van verschillende gewassen. De schade bestaat vooral uit een product met een mindere kwaliteit.

 • Page:
  Aardappelspindelknolviroide

  De bladeren in de kop van de plant worden vaak chlorotisch en soms zelfs bronskleurig tot paars. Bij tomaat treedt een meer of minder duidelijke groeiremming op in de kop van de plant . De vruchten kunnen slechter doorkleuren

 • Page:
  Aziatische boktor

  De Aziatische boktor komt onder andere voor in China en Korea. Soms wordt het insect ook in ons land aangetroffen.

 • Page:
  Bacterieverwelkingsziekte tomaat

  Bacterieverwelkingsziekte bij tomaat wordt veroorzaakt door de bacterie Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis.

 • Page:
  Bananenmot

   Opogona sacchari is een ongeveer 1 cm groot motje, met een vleugelwijdte van 18 tot 26 mm met lange antennen.

 • Page:
  Bruinrot

  Bruinrot is in het veld te herkennen aan verwelking van de bladeren aan de top van een stengel. De verwelking gaat niet gepaard met rollen of samenknijpen van topblaadjes zoals bij een aantal andere ziektes het geval is.

 • Page:
  Fusarium foetens

   De met Fusarium foetens geïnfecteerde planten verwelken, de plant zakt in korte tijd in elkaar doordat de stengel aan de basis wegrot.

 • Page:
  Katoendaguil

  Deze dagactieve nachtvlinder heeft een spanwijdte van 3,5 - 4 cm.  De voorvleugel is zandkleurig tot paarsachtig bruin.

 • Page:
  Paprikasnuitkever

  De paprikasnuitkever (pepper weevil) is in 2012 in het Westland gesignaleerd. Dit insect is bekend in Midden- en Noord-Amerika en Frans-Polynesië, maar komt, voor zover bekend, niet voor in Europa.

 • Page:
  Pruimensharkavirus

   Het pruimensharkavirus of sharka-virus is een quarantaineorgnaismen. Het virus dat wordt overgebracht door luizen, veroorzaakt ringvormige vlekken op bladeren en soms vruchten.

 • Page:
  Ringrot

  De symptomen van ringrot treden pas later in het seizoen op. De infectie is herkenbaar aan verwelking van de onderste bladeren, chlorose en vergeling en licht opwaarts rollen van de bladranden.

 • Page:
  Thrips palmi

  Thrips palmi is klein (1.2 mm) en met het blote oog kan deze trips niet van andere tripssoorten onderscheiden worden. Deze tripssoort is egaal geel van kleur met donkerbruine lichaamsharen.

 • Page:
  Tomatenchlorosevirus - ToCV

  Tomatenchlorosevirus of ToCV is een zogeheten quarantaine-organisme. Het virus wordt vooral verspreid door wittevlieg en heeft tomaat als voornaamste waardplant. Het belangrijkste symptoom bij alle gewassen is tussennervige chlorose op wat oudere bladeren in het midden van de plant.

 • Page:
  Tomatengeelkrulbladvirus

  De naam tomatengeelkrulbladvirus is de aanduiding voor een groep van nauw verwante virussoorten (onderscheiding door geografische aanduiding)

 • Page:
  Tomatentorradovirus - ToTV

  Een aangetast gewas vertoont eerst kleine necrotische vlekjes aan de basis van jonge deelblaadjes Bij het doorgroeien van de blaadjes groeien kunnen kleine gaatjes ontstaan omdat het necrotische weefsel niet meegroeit

 • Page:
  Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV

  Het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een zeer besmettelijk virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper. Dit virus is een relatief nieuw virus en is net als het ToC virus een quarantaine organisme.

   

 • Page:
  Wratziekte

  Het meest in het oog springend symptoom van wratziekte, zijn de bloemkoolachtige woekeringen, die op vrijwel alle plantendelen kunnen worden gevormd. Deze woekeringen kunnen een grootte tot 10 cm doorsnede bereiken.

 • Page:
  Xanthomonas axonopodis

  Deze bacterie veroorzaakt bladvlekken bij diverse Allium-soorten (ui, knoflook, stengelui, sjalot, bieslook en prei).

 • No labels