Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Pythium-soorten, o.a. Pythium ultimum var. ultimum

Groep: Schimmels

Pythium iris: links gezonde wortels, rechts aangetaste wortels

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De wortels vertonen verslijming vanuit de wortelpunt of donkergekleurde wortelpuntjes met een snotterig uiteinde (foto, rechts).

Na opkomst groeit het gewas aanvankelijk normaal, later treedt groeivertraging op, waardoor het gewas ijl blijft. Bij de bloementeelt blijven bladeren en bloemstelen korter en de bloem kan verdrogen. Een enkele keer kunnen ook de bollen aangetast worden die daardoor geheel of gedeeltelijk zacht worden.

Levenswijze

De aantasting kan kort na het planten zijn ontstaan. Zodra de luchttemperatuur stijgt en het gewas meer verdampt, worden de bladpunten geel, waarna het loof vervroegd afsterft. De nieuwe bollen zijn daardoor slecht ontwikkeld.

Op het veld treedt de ziekte pleksgewijs op, vooral op zand- en lichte zavelgronden. De ziekteverwekker kan in de grond, maar ook op of in de bol overblijven.

De gevoeligheid verschilt per cultivar. Naast de Hollandse iris, zijn Iris reticulata en Iris danfordiae gevoelig.

Bij bloementeelt verloopt de aantasting zeer grillig. Na een ernstig aangetast gewas kan de ziekte in een volgend gewas op dezelfde plaats weinig voorkomen of omgekeerd

Maatregelen
  • Plantgoed ontsmetten volgens geldende adviezen
  • Grond behandelen met fungicide volgens geldende adviezen
  • Buiten niet te vroeg planten
  • Kasgrond stomen