Gewas: Diverse boomkwekerijgewassen (vooral in containerteelt), snijbloemen (chrysant), groenten (aubergine, tomaat, komkommer)

Wetenschappelijke naam: Pythium spp

Groep: Pseudoschimmels (Oömyceten)

 
 
Chrysant uit een proef met wortelberegening met wortels die in verschillende mate door Pythium zijn aangetastDetail aantasting


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright WUR, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Deze ziekte is te herkennen aan een slecht wortelstelsel, rotte wortels. De schors laat los van de centrale cilinder waardoor deze gemakkelijk kan worden afgestroopt.

Bij verdergaande aantasting rot het gehele wortelstelsel en kan een rotte plek aan de stengelvoet ontstaan. De plant blijft achter in groei, verwelkt.

Levenswijze

Pythium is een bodemschimmel die zich via sporen kan verspreiden. Pythium tast vooral kiemplanten aan en planten die onder stress verkeren. In de aangetaste wortels en stengelvoet worden dikwandige rustsporen gevormd. Hiermee kan de schimmel moeilijke omstandigheden overbruggen, ook zonder waardplant. De rustspore kiemt als er een levende wortel in de buurt komt en kan deze infecteren.

Maatregelen
  • Start met een schoon of ontsmet teeltsubstraat en uitgangsmateriaal.
  • Zorg voor een goede ontwatering, afwatering en structuur van de grond
  • Verwijder aangetaste planten
  • De kans op Pythium aantasting tijdens de teelt is het grootst na een periode van extreem donker of heet weer en bij extreme schommelingen in temperatuur of vochtgehalte in het teeltsubstraat. Vermijd daarom zulke extreme teeltomstandigheden in het wortel milieu.