Gewas: Muscari

Wetenschappelijke naam: Niet van toepassing

Groep: Fysiologische afwijking

Muscari met neusrot, zwarte ringen in de top van de bol

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

 

Herkenning

Vanuit de top van de bolrokken wordt het bolweefsel slap en het kleurt daarbij donkerbruin tot zwart. De verschijnselen ontstaan na de oogst en blijven meestal beperkt tot de bovenste helft van de rokken. Tijdens de bewaring stopt het proces en verdroogt het slappe weefsel. Op dwarsdoorsnede vertoont het bolletje een bruinzwarte ring; dit kan worden aangezien voor het symptoom veroorzaakt door stengelaaltjes.

Als secundaire parasieten kunnen zich mijten vestigen op het zieke weefsel. Het vermogen om te bloeien is bij bollen met neusrot niet minder dan bij normale.

Neusrot is alleen bekend bij M. armeniacum en ontstaat vooral wanneer bollen die geoogst zijn terwijl de planten nog groen waren, direct na de oogst bij omstreeks 30°C worden geplaatst.

Levenswijze

De oorzaak van het verschijnsel is onbekend.

Maatregelen
  • bollen niet groen rooien. Indien dit onvermijdelijk is, de bollen na het rooien eerst enkele dagen goed drogen bij niet te hoge temperatuur en pas daarna een warmtebehandeling geven.