Gewas: Diverse gewassen: Dahlia, Sedum, Chrysanthemum, Delphinium, Diantyus, Eryngium, Freesia, Helianthus, Hyacinthus, Iris, Muscari, Solanaceae

Wetenschappelijke naam: Dickeya dianthicola (Erwinia chrysanthemi)

Groep: Bacteriën

 
Bacterieverwelkingsziekte in dahlia; verstopte houtvaten


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright WUR, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Bij een zware aantasting van bacterieverwelkingsziekte is de groei van de planten opvallend geremd. De kleur van de bladeren van zieke planten is meestal donkerder dan normaal.

De bacterie breekt de celwanden af waardoor de stengel waterig rot wordt. De bacterie kan de gehele plant aantasten. Bij Sedum raakt het blad bij de aantasting aan de stengel waterig verrot. De schors van de stengel laat los en het binnenste van de stengel is zacht en verrot.

Doordat de houtvaten verkleuren, vertonen de stengels op dwarsdoorsnede bij een lichte aantasting bruine stippen en bij zware aantasting een bruine ring. Het weefsel daarvan is eerst grijsbruin en verandert later in een bruine brij, die een sterke geur verspreidt.

Levenswijze

De bacteriën worden via stekken verspreid. Zij kunnen op plantendelen in de grond in leven blijven. Tijdens het stekken kan, vooral onder vochtige omstandigheden, gemakkelijk verspreiding met het gereedschap of de handen plaatsvinden. Verspreiding van de bacteriën vindt vooral ook plaats als alle stekken van een partij waarin zieke exemplaren voorkomen vlak voor het planten in hetzelfde water worden gespoeld.

De bacterie vermeerdert zich het snelst onder vochtige omstandigheden bij een hoge temperatuur.

Maatregelen
  • Start met bacterievrij uitgangsmateriaal verkregen via weefselkweek;
  • De ziekte kan alleen met cultuurmaatregelen worden bestreden.
  • te velde de planten met symptomen verwijderen;
  • bij het rooien de stengelselectiemethode toepassen: planten, waarvan de stengel op dwarsdoorsnede bruine stippen of een bruine ring vertoont, mogen niet worden gebruikt voor vermeerdering;
  • voor het stekbed uitsluitend verse grond gebruiken;
  • aangetaste knollen uit het stekbed verwijderen;
  • de stekken nooit in stilstaand water afspoelen, maar besproeien met een gieter of tuinslang;
  • donkergekleurde stekken vernietigen.