Gewas: Suikerbieten

Groep: Gebreksziekten

Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

De verschijnselen van Mb gebrek komen vooral voor in suikerbietenteelt op een ijzerhoudende grond met een lage pH. De symptomen zijn het samenknijpen van de blaadjes en geelverkleuring.

De bladstand is wat steiler en het gewas blijft in groei achter.

Achtergrondinformatie over Molybdeen

Molybdeen of Mb gebrek komt in sommige gewassen voor op gronden met een lage pH in combinatie met veel ijzer in de grond. In de praktijk vooral op lemige gronden en rivierklei.

Bieten, spinazie, bloemkool en klaver zijn gevoelig. Bij bloemkool kan het gevolg van molybdeengebrek het achterwege blijven van koolvorming zijn. Molybdeen gebrek is herkenbaar aan het achter blijven in groei, een lichtgroene kleur, licht vouwen van de bladeren en een meer stijle bladstand.

Vee is niet gevoelig voor molybdeen gebrek. Te veel molybdeen in de bodem verhindert echter de opname van koper door het gewas, waardoor problemen met de gezondheid van het vee kunnen ontstaan.

Maatregelen
  • Een bespuiting uitvoeren met natrium- of ammonium-molybdaat.
  • Zorgen voor een goede pH van de bodem.