Wetenschappelijke naam: Cyperus esculentus

 Familie: Cypergrassen (Cyperaceae) 

Knolcyperus, let op de knolletjes bij de voet van de plantBloeiwijze knolcyperus

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Knolcyperus heeft een bijna bladloze stengel. Bladeren vind je aan de voet van de plant en net beneden de bloeiwijze. De bloeiwijze bestaat uit vertakte aartjes en vormt zo een soort van pluim. Kenmerkend voor deze plant zijn de ondergrondse knolletjes ter grootte van een maïskorrel.

Levenswijze

Knolcyperus is een overblijvend onkruid via knolletjes. Deze knolletjes kunnen jarenlang (tot tien jaar) in de grond rusten totdat de omstandigheden ideaal zijn om uit te lopen. Knolcyperus is een geïmporteerd gewas, dat oorspronkelijk slechts in tropische en subtropische streken voorkwam, maar steeds verder doordringt in koelere gebieden. In Nederland worden waarschijnlijk geen zaden gevormd, in koudere jaren blijft de bloei zelfs achterwege.

De schade is kwaliteitsverlies van het geoogste gewas. Vanuit één in de grond achtergebleven knolletje kunnen in één seizoen zo'n 2000 planten die een oppervlakte van 10 m² in kunnen nemen. Uit die plantnen kunnen vervolgens weer zo'n 7000 knolletjes gevormd worden. Zeer moeilijk te bestrijden. In Nederland bestaat de verplichting tot het bestrijden van deze plant.

Maatregelen

Het beste is ervoor te zorgen dat niet aangetaste percelen vrij blijven van knolcyperus. Transport van bemestte grond is de grotoste boosdoeener.

Niet chemisch
  • Afdekken van de grond met (zwart) plastic. Schoffelen en handmatig verwijderen. Grond controleren op achtergebleven knolletjes.
  • Bewerk besmette percelen het laatst
  • Reinig machines bij het verlaten van een besmet perceel.
Chemisch
  • Pleksgewijs bespuiten met een herbicide