Herkenning van knaagdieren is onderdeel van de cursus voor het vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing. Knaagdierbestrijdingsmiddelen mogen alleen gekocht en gebruikt worden door vakbekwame, gecertificeerde knaagdierbestrijders. In de wetgeving werd een uitzondering gemaakt voor agrarisch ondernemers: zij hadden hiervoor een vrijstelling. Maar sinds september 2015 is deze vrijstelling vervallen. Dit houdt in dat iedereen die een knaagdierbestrijdingsmiddel wil kopen of gebruiken, in het bezit moet zijn van een vakbekwaamheidsbewijs, ook agrarisch ondernemers.

Bijgaande afbeeldingen zijn ook opgenomen in het cursusboek Knaagdierbeheersing voor agrarisch ondernemers dat het Ontwikkelcentrum is ontwikkeld in opdracht van de stuurgroep Gewasbescherming en in samenwerking met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) en CITO. Het cursusboek is verkrijgbaar via de webshop van het Ontwikkelcentrum.

Meer informatie vind je in het dossier Knaagdierbeheersing van Groen Kennisnet.

Knaagdieren

 • Page:
  Bosmuis

  De bosmuis heeft een geelbruin tot donkerbruine rugzijde, terwijk de buikzijde licht gekleurd is. De overgang tussen rug en buik is gemarkeerd door een scherpe oranje-bruine scheidingslijn.

 • Page:
  Bruine rat

  Ondanks de naam is de bruine kleur geen strikt kenmerk van de soort. De meeste in het wild levende bruine ratten hebben een grijsbruine rug. De buikzijde is lichter gekleurd.

 • Page:
  Huismuis

  De rug van de huismuis is lichtbruin tot donkergrijs en de kleur verloopt geleidelijk naar de wat lichter gekleurde buik. De huismuis is 7-10 cm lang en de staart is net zo lang of langer dan het lichaam

 • Page:
  Huisspitsmuis

  De huisspitsmuis is 5-8,5 cm lang en heeft een zeer spitse sluit en kleine ogen. De rugzijde is rossig tot donkerbruin en deze kleur gaat geleidelijk over naar de grijs tot witte kleur van de buik. De staart is ruim half zo lang als het lichaam.

 • Page:
  Rattenschade - hyacint

  Op verschillende plaatsen komt het gewas niet op omdat de bollen geheel of gedeeltelijk zijn aangevreten. Ook na opkomst kunnen bollen nog worden aangevreten, waardoor de planten plotseling verwelken.

 • Page:
  Veldmuis

  De veldmuis is een plomp gebouwde muis met een stompe snuit. De ogen en oren zitten verborgen in de bruine tot donkerbruine vacht. De buikzijde is iets lichter gekleurd.

 • Page:
  Zwarte rat

  De meeste zwarte ratten hebben een blauwgrijze tot zwarte rug- en buikzijde. Individuen met bruine en grijsbruine rugzijden en ee lichte buikzijde komen echter ook voor.

 • No labels