Gewas: Kool, radijs

Wetenschappelijke naam: Pieris rapae

Groep: Insecten

Klein koolwitje
rups klein koolwitje op bloemkool

rups klein koolwitje op boerenkool
Pop klein koolwitje


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo


Herkenning

Het klein koolwitje verschijnt in mei. Het wijfje legt slechts één ei per plant. De kleur en de vorm van de eitjes zijn gelijk aan die van het grote koolwitje. De rupsen zijn gelig van kleur, later worden ze groen en in het volwassen stadium zijn ze fluwelig groen met drie smalle gele rugstrepen. De rupsen migreren (verplaatsen) van de buitenste bladeren naar het hart van de plant waar de schade wordt veroorzaakt. In rusttoestand zitten ze vaak naast een nerf van een blad en vallen dan nauwelijks op. De schade die door het klein koolwitje wordt veroorzaakt is niet spectaculair, maar veel groter dan die welke wordt aangericht door het grote koolwitje. Dit wordt veroorzaakt doordat de vlinder van het klein koolwitje slechts één ei op een blad legt.

Zie voor andere koolrupsen: Kooluil, Koolmot en Groot Koolwitje.

Levenswijze

Er zijn geen duidelijke vluchten te onderscheiden. Men ziet de hele zomer de vlinders fladderen.

Maatregelen

Koolrupsen kunnen bestreden worden met biologische bestrijdingsmiddelen, zoals bacteriepreparaten. Deze preparaten bestaan uit sporen en toxinen van de bacterie Bacillus thuringiënsis. In het veld wordt de rups daardoor aangetast en sterft. De bacteriepreparaten zijn niet schadelijk voor andere dieren en hebben een veiligheidstermijn van één week.