Gewas: Suikerbieten

Groep: Gebreksziekten

Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Suikerbieten zijn gevoelig voor kaligebrek. Verschijnselen zijn: donkergroene bladkleur, golvend blad. Opbobbelend bladmoes. Op bladsteel en op het blad zijn bruine plekken zichtbaar. Later in het seizoen verkleuren de bladranden bruin gevolgd door afster

Achtergrondinformatie over Kalium

Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

Maatregelen

Kali is een van de hoofdelementen. Een gebrek aan dit element komt in de praktijk niet vaak voor. Bemesten volgens analyseadvies.