Gewas: Snijmaïs

Groep: gebreksziekten

Kaliumgebrek Snijmaïs

Kaliumgebrek in maïs

 
Kaliumgebrek in maïs 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Een tekort aan kali geeft slappe bladranden, lichte verkleuring, later overgaand in afstervende bladranden. Het gewas blijft achter in groei en ontwikkeling en de kolfvulling is slecht. Kali zorgt voor stevige planten, bevordert wateropname en maakt de pl

Achtergrondinformatie over Kalium

Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

Maatregelen

Kali is een hoofdelementen en het mais gewas onttrekt relatief veel kalium aan de grond, afhankelijk van de opbrengst 200 tot 300 kg per ha. Daarbij komt nog een jaarlijks verlies door uitspoeling. Doordat de strengere fosfaat en stikstofnormen in de mestwetgeving, is de aanvoer van organische mest beperkt. In het verleden werd met de rundveedrijfmest meestal voldoende kali aangevoerd. Tegenwoordig kan een aanvullende bemesting met een kali meststof noodzakelijk zijn. De hoeveelheid te bemesten kali hangt af van de K toestand van de groot en varieert van 0 tot 300 kg.