Gewas: Granen

Groep: gebreksziekten

 Geen beeld beschikbaar.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Kaligebrek in granen kan in principe op alle grondsoorten voorkomen, echter vooral op lichte gronden en kalifixerende kleigronden. De verschijnselen van kaligebrek in graan zijn een slap en donker grauw groen gewas, bladpunten krijgen een roodbruine verkl

Aan de bladaanhechting kan necrose (afsterven van weefsel) optreden. Het gewas wordt legeringsgevoeliger en gevoeliger voor uitdrogen.

Achtergrondinformatie over Kalium

Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

Maatregelen
  • Bemesten volgens bemestingsadvies.
  • Een overbemesting met kaliumbevattende bladmeststoffen.