Gewas: Aardappelen

Groep: gebreksziekten

Kaligebrek in het ras Seresta

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Aardappelen nemen veel kali op. Bij kaligebrek worden de blaadjes donker, glimmend groen. Daarna wordt het blad bij een ernstig tekort bonsachtig en kan vroegtijdig afsterven.

De verschijnselen treden meestal in de tweede helft va het groeiseizoen op. Droogte maakt het gewas gevoeliger voor kaligebrek.

Aardappelknollen worden door K gebrek gevoelig voor stootblauw. Dit zijn verkleuringen in de knol, die ontstaan door onder andere vallen en stoten bij rooien en inschuren. Knollen met K gebrek zijn gevoeliger voor drukplekken. Consumptieaardappelen en pootaardappelen krijgen daarom een ruim kali advies. In de teelt van zetmeelaardappelen is het advies lager, omdat kali, hoewel het een positieve invloed heeft op de knolopbrengst,  het onderwatergewicht van zetmeelaardappelen verlaagt.

Achtergrondinformatie over Kalium

Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

Maatregelen
  • Bemesten volgens het advies grondonderzoek.
  • Kali bouwplanbemesting op kleigrond: kali aan de aardappelen geven.
  • Op lichte grond spoelt kali gemakkelijk uit, bemesten net voor de teelt van het gewas.
  • Bij gebrekverschijnselen in het groeiseizoen is een overbemesting met een chloorarme kalimeststof mogelijk bijvoorbeeld Patentkali.
  • Bladbemesting met kali 60 of zwavelzure kali opgelost in water.