Gewas: glastuinbouw

 Groep: gebreksziekten

Kaliumgebrek in tomaat

Kaliumgebrek in tomaat

Kaliumgebrek in tomaat

Pepino-mozaïekvirus remt de Kali-opname
Kaliumgebrek in Hibiscus

Pepino-mozaïekvirus remt de Kali-opname,
het beeld van Kali-gebrekkige vruchten
hoort hier dan ook bij

Kaliumgebrek in Hibiscus

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Symptomen

Een te kort aan kalium kan resulteren in een verminderde opbrengst en kwaliteit. Bladeren worden donkergroen, later purperbruin en mogelijke gele of astervende bladranden.

  • Kaliumgebrek is eerst waarneembaar als donker groen blad dat later verandert in purperbruin
  • Omdat het een mobiel element is verschijnt chlorose en necrose eerst aan de rand van de oudste bladeren. Later treedt dit ook op bij het jongere blad. Het wordt daarom ook wel de randjesziekte genoemd
  • In een later stadium gaat de chlorose via het weefsel tussen de nerven naar het midden van het blad en sterft het blad langs de randen af
  • In een later stadium verliezen de kleine nerven hun kleur, oudere bladeren verbranden en vallen af, jong blad wordt geel en blijft klein, de groei is beperkt en de afrijping is onregelmatig 
  • Bij kaliumgebrek stopt de strekkingsgroei van de cellen in nerven en bladranden eerder dan strekkingsgroei in de rest van het blad waardoor het blad gerimpeld wordt

Achtergrondinformatie over Kalium

Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

  

 

 

Maatregelen
  • Bemest met een Kaliummeststof.
  • Houd de stikstof - kalium verhouding op 1:2.