Kali of K speelt een belangrijke rol bij het transport van fotosynthese producten in de plant. Kali is opgelost in het celvocht van gewassen en speelt daarom een belangrijke rol bij de wateropname van de plant en het voorkomen van overmatige verdamping. 

Ook zorgt kali voor stevige gewassen. Kali is van belang voor de kwaliteit van gewassen: het bevordert de bakkwaliteit van aardappelen en vermindert de gevoeligheid voor stootblauw. Kali overmaat heeft een negatieve invloed op het onderwatergewicht bij zetmeelaardappelen en de sapzuiverheid (winbaarheid) van suikerbieten.

Op zware jonge zeekleigronden komt kali vrij door mineralisatie van kleimineralen, deze gronden kunnen dus kali naleveren. Op rivierkleigronden kan kali vastgelegd worden in moeilijk opneembare verbindingen (kalifixatie). Op lichte gronden is de kali voorraad meestal gering.

 

Gebrieksziekten

 • Page:
  Kaligebrek glastuinbouw

    Een te kort aan kalium kan resulteren in een verminderde opbrengst en kwaliteit. Bladeren worden donkergroen, later purperbruin en mogelijke gele of afstervende bladranden.

  kaligebrek in tomaat

 • Page:
  Kaliumgebrek in Aardappelen

  Aardappelen nemen veel kali op. Bij kaligebrek worden de blaadjes donker, glimmend groen. Daarna wordt het blad bij een ernstig tekort bonsachtig en kan vroegtijdig afsterven.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Coniferen

  Gebrek aan kali uit zich in verminderde lengte- en breedte-groei en een ijle gewasstand. In de zomer worden de oudste naaldpunten van onder naar het midden geelbruin m.u.v. de Picea.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Ericaceae

  Gebrek aan kali uit zich voornamelijk in een kleiner blad. De bladkleur is aanvankelijk normaal groen. Bij o.a. Rhododendron, die meestal tweemaal een schot maakt in één groeiseizoen, verkleuren de randen van de bladeren van het eerste schot geel.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Granen

  Kaligebrek in granen kan in principe op alle grondsoorten voorkomen, echter vooral op lichte gronden en kalifixerende kleigronden. De verschijnselen van kaligebrek in graan zijn een slap en donker grauw groen gewas, bladpunten krijgen een roodbruine verkl

 • Page:
  Kaliumgebrek in Loofhoutgewassen

  Gebrek aan kali uit zich vooral in een korter gewas maar het effect is niet bij alle loofhoutgewassen gelijk.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Snijmais

  Een tekort aan kali geeft slappe bladranden, lichte verkleuring, later overgaand in afstervende bladranden. Het gewas blijft achter in groei en ontwikkeling en de kolfvulling is slecht. Kali zorgt voor stevige planten, bevordert wateropname en maakt de pl

 • Page:
  Kaliumgebrek in Suikerbieten

  Suikerbieten zijn gevoelig voor kaligebrek. Verschijnselen zijn: donkergroene bladkleur, golvend blad. Opbobbelend bladmoes. Op bladsteel en op het blad zijn bruine plekken zichtbaar. Later in het seizoen verkleuren de bladranden bruin gevolgd door afster

 

Gebreksziekten per voedingsstof

 • No labels