Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten. Met ingang van 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. Om schade aan de natuur te voorkomen en te beheersen mag u alleen voor bepaalde doeleinden een soort van de Unielijst houden.


Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen. De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een Europees probleem. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staan een aantal ge- en verboden om schade in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de verordening is de Unielijst. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese Unie voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen.

Links

 
 • Page:
  Ambrosia

  In Nederland komen drie ambrosiasoorten voor: alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia L.), zandambrosia (Ambrosia psilostachya) en driedelige ambrisia (Ambrosia trifida).

 • Page:
  Gele bieslelie

  Gele Bieslelie is een wintergroene tot halfwintergroene vaste plant met zwaardvormige, grasachtige, grijsgroene bladeren en een polvormende groei.

 • Page:
  Grote waternavel

  Grote waternavel is een invasieve oeverplant afkomstig uit Zuid-Amerika en ingevoerd als vijverplant.  Grote waternavel groeit vooral in voedselrijk stilstaand tot zwakstromend water zoals moerassen, vijvers, kanalen en sloten.

 • Page:
  Japanse duizendknoop

  Deze soort is overblijvend en wordt 1 tot 3 meter hoog. De bloeitijd is augustus en september. 

 • Page:
  Knolcyperus

  Knolcyperus heeft een bijna bladloze stengel.

 • Page:
  Reuzenbalsemien

  Reuzenbalsemien is een invasieve exoot afkomstig uit de Himalaya en is begin 1800 als tuinplant naar Europa gehaald en daarna verwilderd. Reuzenbalsemien groeit op zeer veel verschillende plaatsen zoals op oevers van meren, beken en rivieren, in weides, bermen, plantsoenen en bosranden.

 • Page:
  Reuzenberenklauw

  De zeer grote tot 150 cm planten ruiken onaangenaam. De stengels zijn hol, gevorkt en gegroefd. De soort is berucht vanwege zijn blaartrekkende eigenschap bij zonnige omstandigheden (fototoxisch).

 • No labels