Wetenschappelijke naam: Aethusa cynapium

 Familie: Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) 

kiemplant, kenmerkende kiemlobbenvegetatief
bloei rijpende zaden

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Hondspeterselie is een tot 1.2 m hoge plant.

De bladeren zijn ruitvormig en twee tot drievoudig geveerd. De plant heeft een kale, holle stengel.

Levenswijze

Hondspeterselie is een eenjarig zaadonkruid, dat bijvoorkeur groeit op omgewerkte, vochtige en voedselrijke grond. Het kan een probleemonkruid zijn in o.a. aardappelen, bieten en uien.

Maatregelen
Niet chemisch

Voorkomen van verstoringen. Verrijking van de grond voorkomen. Maaien en maaisel afvoeren voor de bloei.

Chemisch

Voor meer informatie zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.