Wetenschappelijke naam: Sinapis arvensis

 Familie: Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae)

Herik bladdetailbloei
 
Bloei, detail 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Kenmerkend voor herik zijn de kiemlobben, die vrijwel gelijk zijn aan de kiemlobben van koolplanten zoals boerenkool en bloemkool.

De plant wordt tot een meter hoog en bloeit rijkelijk met koolzaadachtige gele bloemen. Na de bloei worden aan de bloemstengels de hauwtjes gevormd. Dit zijn de zaaddoosjes van kruisbloemige planten.

Levenswijze

Herik is een éénjarig zaadonkruid, dat zowel in de herfst als in het voorjaar kan kiemen. Herik komt vooral voor op de zwaardere, kalkrijke gronden, dus vooral in het rivierkleigebeid en zeekleigebied.

Zoals alle koolachtigen zijn de zaden van herik oliehoudend en daardoor waterafstotend. In de grond kunnen de zaden jarenlang kiemkrachtig blijven. Bij bewerken van een perceel kan de herik weer massaal tot kieming over gaan.

Herikplanten worden vrij groot en fors en kunnen zich in het voorjaar bij geschikte temperatuur snel ontwikkelen en zijn daardoor concurrerend voor ingezaaide en ingeplante gewassen. Herik is een waardplant voor een aantal ziektes en aantastingen, die in bieten en op kruisbloemige gewassen voorkomen zoals bietenmoeheid (bietencystenaaltjes), aardvlo en knolvoet.

Maatregelen
Niet chemisch

Schoffelen, eggen, frezen

Chemisch

Herik is in cultuurgewassen vrijwel altijd goed te bestrijden.