Wetenschappelijke naam: Capsella bursa-pastoris

 Familie: Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae)

Herderstasje: knoppen, bloempjes en hauwtjesHerderstasje vegetatief
Herderstasje aantasting door aardvlooienHerderstasje vegetatief 

 
Herderstasje kiemplant 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Herderstasje wordt maximaal 40 tot 50 cm hoog. De kiemplant heeft aanvankelijk nog bijna gave bladeren.

In een wat later stadium krijgen de planten hun kenmerkende insnijdingen. De kiemplanten zijn vrijwel altijd door aardvlooien aangeprikt! (Zie foto) Bijna altijd treft men wel een paar blaadjes aan bij het jonge plantje met een aantal kleine gaatjes (venstertjes). Als je het blad van een herderstasje met een loep bestudeert, dan kun je haartjes zien, die in clustertjes van drie op het blad staan, de `mercedes-ster'

Het herderstasje vormt eerst een bladrozet op de grond. In de loop van het voorjaar schiet de plant door en vormt het bloeistengels. Zoals bij alle kruisbloemigen zitten boven aan de bloeistengels de knoppen, juist daaronder de bloempjes en daaronder de hauwtjes of zaaddoosjes. De zaaddoosjes van het herderstasje hebben een typische driehoekige vorm waaraan de plant zijn naam te danken heeft.

Herderstasje behoort tot de tweezaadlobbigen en is een zaadonkruid.

Levenswijze

Herderstasje is een veel voorkomend onkruid van vrijwel alle grondsoorten. Het is een meestal een tweejarige plant soms éénjarige plant, die zowel in de herfst als in het voorjaar en de zomer kiemt. Herderstasje is een onkruid, dat in vrijwel alle gewassen tot ontwikkeling kan komen. In jong grasland en op gazons kan het concurrerend zijn voor de jonge grasplantjes.

Maatregelen
Niet chemisch

Schoffelen, eggen, frezen

Chemisch

In de meeste gewassen nemen de herbiciden, die ingezet worden tegen breedbladige onkruiden ook het herderstasje goed mee. In grasland en gazons kunnen contactmiddelen en bepaalde groeistoffen worden ingezet. Voor meer informatie, zie de PD-gewasbeschermingsgids en de handleiding gewasbescherming.