De werking van herbiciden verschilt. Sommige herbiciden remmen de fotosythese, andere grijpen in o de sytnhtes van vetzuren of bepaalde enzymen. De verschillende herbiciden zijn  naar werkingsmechanisme ondergebracht in twaalf groepen.

Groepen

  • No labels