Schadebeelden

 • Page:
  2,4 D

  Groeistofherbicide. Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  aclonifen

  Aclonifen behoort tot de difenylethers en zorgt voor bleking van bladeren.

 • Page:
  amidosulfuron

  Contactwerking, met name via blad. Chekker heeft ook systemische werking.

 • Page:
  amitrol

  Amitrol, behorend tot de triazolen zorgt voor bleking van de plant. Een niet selectief middel, contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  asulam

  Asulam remt DHP (dihydropteroate synthase) en zorgt voor misvorming. Het middel heeft een contact- en bodemwerking. Het is een systemisch middel dat zowel door blad als wortels wordt opgenomen

 • Page:
  bentazon

  Bentazon is een fotosyntheseremmer. Bij schade verschijnen gele en bruine vlekjes op het blad.

 • Page:
  bifenox

  Bifenox remt de vorming van het enzym protoprorphyrinogen oxidase (PPO). Op bladeren verschijnen witte stippen.

 • Page:
  bromoxynil

  Fotosyntheseremmer met blad- en contactwerking

 • Page:
  carbetamide

  Carbetamide remt de celdeling en heeft een bodemwerking. Symptomen zijn verkleuring beginnende bij het jongste blad en wortelremming.

 • Page:
  carfentrazon-ethyl

  Contactwerking, met name via blad. Onder bepaalde omstandigheden kan schade ontstaan in de vorm van bladvlekjes. In de regel verdwijnt deze schade snel en heeft geen invloed op de opbrengst.

 • Page:
  chloorprofam

  Chloorprofam heeft een contact- en bodemwerking en remt de celdeling. Het middel kan door dampwerking als door contact met de spuitnevel schade aan naburige gewassen veroorzaken.

 • Page:
  chloridazon

  Contact- en bodemwerking.

 • Page:
  cinidon-ethyl

  Middel met contactwerking. toegepast in granen, bestrijding van breedbladige onkruiden. Na toepassing kunnen er lichte vlekjes ontstaan.

 • Page:
  clodinafop-propargyl

  Contactwerking, systemisch

 • Page:
  clomazone

  Clomazone, een bodemherbicide zorgt voor bleking van de plant.

 • Page:
  clopyralid

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  cycloxydim

  Cycloxydim (Focus Plus) is een vetzuursyntheseremmer. Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  desmedifam

  Contactwerking, met name via blad en systemisch

 • Page:
  dicamba

  Dicamba is een groeistofherbicide. Het werkt via blad- en bodem en is systemisch

 • Page:
  diflufenican

  Diflufenican veroorzaakt bleking (chlorose)

 • Page:
  dimethenamide-P

  Bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt.

 • Page:
  diquatdibromide

  Diquat is een contactmiddel dat de fotosynthese remt.

 • Page:
  ethofumesaat

  Ethofumesaat heeft een contact- en bodemwerking, systemisch. Het remt de vetzuursynthese. Bij beschadiging worden planten misvormd. Wortels zijn kort en verdikt (soms met gezwollen worteleinden).

 • Page:
  fenmedifam

  Fenmedifam is een fotosyntheseremmer. Bij beschadiging vergelen bladeren (chlorose).

 • Page:
  fenoxaprop-p-ethyl

  Contactwerking, systemisch

 • Page:
  florasulam

  Contactwerking, met name via blad en systemisch. Beperkte bodemwerking

 • Page:
  fluazifop-P-butyl

  Fluazifop-P-butyl (Fusilade) is een herbicide dat de vetzuursynthese remt. Het beschadigt vooral grassen.

 • Page:
  flumioxazin

  Middel met bodemwerking en geringe contactwerking, systemisch. Het middel wordt toegepast op onbeteelde terreinen (m.u.v. verhardingen), o.a. wegbermen, onder vangrails en rondom verkeersborden.

 • Page:
  fluroxypyr

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  foramsulfuron

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  glufosinaat-ammonium

  Glufosinaat-ammonium heeft een contactwerking, met name via blad. Finale en Basta hebben geen dampwerking. Er vindt ook geen transport van het middel plaats naar de wortels.

 • Page:
  glyfosaat

  Contactwerking, vooral via blad. Glyfosaat wordt ook naar de wortels getransporteerd

 • Page:
  iodosulfuron-methyl-natrium

  Contactwerking, met name via blad en systemisch. Symptomen op onkruid, vergeling van het blad en necrose.

 • Page:
  ioxynil

  Ioxynil is een fotosyntheseremmer. Bij  schade kleuren bladeren geel (chlorose).

 • Page:
  isoproturon

  Isoproturon, een fotosyntheseremmer, heeft een contact- en bodemwerking. Vooral op de meest zwakke graanplanten kan verkleuring van het eerste blad ontstaan. Regelmatig en op voldoende diepte zaaien (circa 3 cm) vermindert deze symptomen.

 • Page:
  isoxaflutool

  Isoxaflutool veroorzaakt bleking. Het blad of groot gedeelte van de plant wit verkleurd

 • Page:
  linuron

  Linuron is een fotosyntheseremmer. Bij beschadigingen kleuren bladeren geel (chlorose).

 • Page:
  MCPA

  MCPA is een synthetische groeistof. Het zorgt ervoor dat planten misvormd raken.

 • Page:
  mecoprop-P

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  mesosulfuron-methyl

  Contactwerking, met name via blad en systemisch

 • Page:
  mesotrione

  Mesotrione is een contactherbicide met een systemische werking. Het middel wordt voornamelijk opgenomen door het blad, maar heeft ook een werking via de grond. Het zorgt voor bleking van de plant.

 • Page:
  metamitron

  Metamitron (Goltix) is een fotosyntheseremmer. Werkt als blad- en bodemherbicide toegepast in de bietenteelt.

 • Page:
  metazachloor

  metazachloor heeft een contact- en bodemwerking en remt de celdeling. De exacte werking is niet bekend

 • Page:
  metribuzin

  Metribuzin is een fotosyntheseremmer. Bladeren vergelen (chlorose).

 • Page:
  metsulfuron-methyl

  Metsulfuron-methyl, een aminozuurremmer, heeft een contactwerking, met name via het blad. Werk systemisch. De groei van de onkruiden word snel gestopt.

 • Page:
  nicosulfuron

  Contactwerking, met name via blad en systemisch. Het middel wordt vooral door bladeren opgenomen en systemisch door de plant getransporteerd, waarna het groeistilstand veroorzaakt met een roodverkleuring.

 • Page:
  pendimethalin

  Pendimethalin is een bodemherbicide. Het zorgt voor remming van de celdeling.

 • Page:
  pinoxaden

  Pinoxaden (Axial) is een vetzuursytheseremmer met contactwerking, met name via blad. 

 • Page:
  propyzamide

  Propyzamide remt van de vorming van microtubuli en zorgt voor groeiremmingen. Het middel heeft een bodemwerking en is systemisch.

 • Page:
  prosulfocarb

  prosulfocarb heeft een bodemwerking en remt de synthese van vetzuren. Wortels zijn kort en verdikt (soms met gezwollen worteleinden)

 • Page:
  pyridaat

  Fotosyntheseremmer met blad en contactwerking. Belangrijkste symptomen z ijn chlorose (witverkleuring)

 • Page:
  pyroxsulam

  Contactwerking, met name via blad en systemisch. Beperkte bodemwerking.

 • Page:
  quinmerac

  Dit groeistofherbicide is alleen in combinatie met chloridazon is toegelaten.

 • Page:
  quizalofop-P-ethyl

  Quizalofop-P-ethyl (Targa Prestige) is een een herbicide dat de vetzuursynthese remt. Het beschadigt vooral grassen.

 • Page:
  rimsulfuron

  Contactwerking, met name via blad. Systemisch De selectiviteit van Titus berust op de afbraaksnelheid in de plant. Daarom moet het middel worden gespoten over een droog, gezond en goed groeiend gewas.

 • Page:
  S-metolachloor

  Geen ondergrondse bladvorming waargenomen.

 • Page:
  sulcotrion

  Contactwerking met enige werking via de bodem en systemisch.

 • Page:
  tembotrione

  Contactwerking met enige werking via de bodem en systemisch.

 • Page:
  tepraloxydim

  Contactwerking, met name via blad

 • Page:
  terbuthylazine

  terbuthylazine is een fotosyntheseremmer met contact- en bodemwerking Schade uit zich in verkleuring en vlekken: geelbruine tot bruine necrotische vlekjes op het blad, vooral tussen de nerven.

 • Page:
  topramezone

  Middel met contact- en bodemwerking met toelating in maís tot april 2015. Veroorzaakt bleking.

 • Page:
  tri-allaat

  Middel met bodemwerking. Naast remming van vetzuursynthese ook remming van kiem- en celdeling.

 • Page:
  triclopyr

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  triflusulfuron-methyl

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 • Page:
  tritosulfuron

  Contactwerking, met name via blad en systemisch.

 

 • No labels