Gewas: graangewassen en mais

Wetenschappelijke naam: Heterodera avenae

Groep: Aaltjes

 

 

Perceel haver met slecht groeiende plek tengevolge van aantasting door H. avenae; perceel aan een bosrand. Slechte haverplant met sterk vertakt en knoestig wortelstelsel door aantasting van H. avenae     
 
 
Perceel maïs met een slecht groeiende plek door aantasting van H. avenae; maïs is wel gevoelig voor aantasting door H. avenae, maar het aaltje kan zich niet op maïs vermeerderen. Wortelstelsel van een maïsplant die door H. avenae is aangetast. Vooral de kiemwortels zijn sterk vertakt. Omdat maïs geen waardplant is verschijnen er geen cysten aan de wortels.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De aantasting komt vooral in haver, zomergerst en mais. Wintertarwe, rogge en wintergerst zijn minder gevoelig. Ook grassoorten zijn waardplant voor het aaltje.

Gevoelige gewassen worden pleksgewijs aangetast. Aantasting door het havercystenaaltje is te herkennen aan pleksgewijs achterblijven in groei, een steile stand van het blad en roodverkleuring van de bladpunten. Aangetaste planten hebben een bossig en knoestig wortelstelsel.

Levenswijze

Op de wortels van aangetaste planten worden cysten gevormd. Vanaf half juni zijn de cysten als speldenknop grote bolletjes op de worteltjes van aangetaste planten te zien. De cysten blijven in de grond achter en kunnen in een volgende teelt een gevoelig gewas opnieuw besmetten.

Maatregelen

Het telen van niet vatbare gewassen zoals aardappelen en suikerbieten.