Gewas: Iris

Wetenschappelijke naam: Botrytis cinerea

Groep: Schimmels 

 
 
Grauwe schimmel iris: sporendragend schimmelpluis op afgestorven bladdelenGrauwe schimmel iris: Aangetaste bollen met zwarte sclerotiën en sporendragend schimmelpluis op de bladscheden en bolvliezen

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Onder vochtige, lichtarme omstandigheden vormt zich op afgestorven bladdelen grauw sporendragend schimmelpluis.

Aan de buitenkant van de bol bevinden zich tussen de vliezige huiden en vooral aan de top veel grote zwarte sclerotiën (foto 2). De natrotte schedebladeren zijn vanaf het grondoppervlak bedekt met wit tot grauw sporendragend schimmelpluis (foto 2). De plant valt tenslotte om zonder dat de bladtoppen geel zijn geworden. Dat wijst erop dat de bolbasis en de wortels intact zijn gebleven. Dergelijk planten kunnen zowel verspreid als pleksgewijs in het gewas voorkomen.

Levenswijze

Te velde treedt de ziekte vaak op als het gewas al vóór de winter is opgekomen en de loofbladeren door vorst of wind beschadigd zijn. Er vormt zich dan schimmelpluis met sporen. Deze kunnen zich bij vochtige weersomstandigheden verspreiden. Er ontstaan dan 'spetters' op bladeren en bloemen. Ook kan het gewas sneller afsterven, vooral wanneer het voortdurend nat blijft, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van veel onkruiden.

Maatregelen
  • Voor de bollenteelt in het najaar niet te vroeg planten
  • Bij stro verwijderen beschadiging van het gewas zoveel mogelijk voorkomen.
  • Het gewas te velde behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen.
  • Relatieve vochtigheid in de kas laag houden en zo