Gewas: Diverse gewassen: Krokus

Wetenschappelijke naam: Botrytis croci

Groep: Schimmels

 
Botrytis-ziekte

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De bruine vliezen (huiden) van zwaar aangetaste knollen zijn abnormaal donkerbruin gekleurd en ook wel gedeeltelijk afwezig. Soms komen aan de buitenkant van de vliezen enkele platte, kleine sclerotiën voor.

In het knoloppervlak zelf zijn voornamelijk aan de bovenzijde, zwartbruine, ronde, speldenknopgrote plekjes aanwezig en soms ook grotere, dofzwarte, grillig gevormde plekken. Wanneer veel vlekjes voorkomen op de plaats waar de groeipunten ontstaan, blijft de spruitvorming ten dele achterwege. Wanneer slechts enkele vlekjes (spetters) aanwezig zijn, blijft de uitgroeiende plant meestal gezond.

De mate van aantasting van de planten tijdens het groeiseizoen varieert sterk. In ernstige gevallen verrot de spruit nog voor zij boven de grond komt. Vaker worden alleen de schedebladen licht- tot donkerbruin evenals de bloemschede, waarna de bloemknop soms verrot en alleen de loofbladeren boven de grond komen. Op de gele, ondergrondse bladscheden ontstaan onregelmatig gevormde, bruine vlekjes. In de bovengrondse bladdelen komen vele, grillig gevormde, geelbruine plekjes met een bruine rand voor, of egaal bruine plekjes. Deze ontstaan vooral op de grove middennerf en op de plaats waar de bloemen het blad raken. Bij vochtig weer ontstaat veel schimmelpluis op de verlepte bloemen, die op de bladeren vastplakken. De bladeren sterven daardoor echter niet af. Gedurende het groeiseizoen neemt onder vochtige omstandigheden het aantal bladvlekjes soms snel toe (vuur) en vergelen en verdorren de bladeren van individuele planten voortijdig. Op dode loofbladeren vormen zich kleine, zwarte sclerotiën, die plat en aan de onderzijde enigszins hol zijn.

Levenswijze

Verspreiding van de Botrytis-ziekte vindt plaats door middel van aangetaste knollen en bovengronds door sporen. De overlevingsduur van sclerotiën in de grond is vermoedelijk kort. De ziekte wordt evenals andere Botrytis-ziekten bevorderd door langdurig vochtige perioden en beschadiging van het gewas door o.a. vorst en storm.

De schimmels kunnen ook andere gewassen aantasten, zoals gladiool, freesia en Crocosmia.

Maatregelen
  • knollen met slecht ontwikkelde spruiten of abnormaal donkere bruine huiden vóór het planten verwijderen;
  • knollen ontsmetten volgens geldende adviezen;
  • vruchtwisseling aanhouden van 1 op 3 en hierbij ook rekening houden met het gebruik van de grond voor teelt van gladiool, freesia en Crocosmia;
  • het gewas te velde bij vochtige perioden behandelen met een fungicide volgens geldende adviezen;
  • direct na het rooien de knollen snel drogen.