Grassen zjn kruidachtige planten. De stengel (halm) is meestal rolrond met massieve knopen en (meestal) holle leden. Bladeren lang, smal lintvorming met evenwijdig lopende nerven, zittend op de stengel met een vliezige schede om de stengel. Aan de bladvoet vinden we tussen bladschijf en stengel vaak een vliesje, het tongetje, soms vervangen door een krans van haren. Op dezelfde plaats, maar dan aan de buitenkant vinden we vaak uitsteekseltjes, die soms de gehele stengel omvatten, de oortjes. De bloeiwijze aan het eind van de stengel in de vorm van een aar, tros of pluim. Windbloeiers en meestal tweeslachtig.

Soorten

 • Page:
  Duist

  Duist is een sterk uitstoelende grassoort, die tot 80 cm hoog kan worden.

 • Page:
  Engels raaigras

  Plant met opgaande stengels die aan de voet vaak rood gekleurd zijn, gladde, heldergroene bladeren die aan de onderzijde sterk glimmen en in jonge toestand gevouwen zijn.

 • Page:
  Europese hanenpoot

  Plant met brede, onbehaarde donkergroene bladeren met veel nerven. Middennerf vaak lichtgekleurd.

 • Page:
  Fioringras — Het is een overblijvende soort en vormt niet of nauwelijks wortelstokken. Ze bloeit van juni tot en met september en wordt 8 tot 60 cm hoog.
 • Page:
  Glad vingergras

  Plant met korte, brede bladeren welke alleen aan de bladvoet behaard zijn. De bladschede is onbehaard.

 • Page:
  Groene naaldaar

  Plant met vrij brede lichtgroene kale bladeren met een witte tot lichtgroene middennerf.

 • Page:
  Klein liefdegras

  Kleinblijvende grassoort die wel wat op een donker gekleurd straatgrasje lijkt.

 • Page:
  Kransnaaldaar

  Brede bladeren, met ruwe bovenkant en bladrand.

 • Page:
  Kweek

  Dof grijsgroene bladeren met verspreide haren.

 • Page:
  Riet

  Riet is een overblijvende soort en kan 1 tot 3 meter hoog worden. De bloeitijd is van juli tot en met oktober.

 • Page:
  Straatgras

  Lichtgroen gekleurde bladeren zonder beharing.

 • Page:
  Wilde haver

  Wilde haver of oot is een eenjarige plant en wordt 30 tot 90 cm hoog. Zij bloeit van juni tot en met augustus.

 • Page:
  Windhalm

  Deze grassoort is een jarig en wordt 40 tot 1.20 cm hoog. Zij bloeit van juni tot en met augustus.

 • Page:
  Witbol

  Bladeren en bladscheden met heel zacht aanvoelende beharing begroeid.

 • No labels