Wetenschappelijke naam: Heracleum sphondylium

 Familie: 

Bloemschermen met een diameter van maximaal 30 cmBlad: grote handlobbige bladeren
 
Bloem detail 

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

De gewone berenklauw is meestal tot ongeveer 1 m hoge ( tot maximaal 1.5 m) plant met schermen die een diameter hebben van maximaal 30 cm.

Dit in tegenstelling tot de reuzenberenklauw, die tot 3m hoog kan worden en schermen heeft met een diameter van meer dan 30 cm. De stengels zijn kantig, gegroefd en borstelig en tot 2 cm dik. De plant bloeit met witte schermen, soms licht roze schermen. De onderste bladeren zijn enkelvoudig en handlobbig; de hogere bladeren zijn enkel geveerd. De vruchtjes zijn ongeveer 1 cm groot en afgeplat met brede vleugels.

Net zoals de reuzenberenklauw kan de gewone berenklauw overgevoeligheidsreacties veroorzaken als je met de plant in aanraking komt. Het sap in combinatie met zonlicht kan irritatie en blaren veroorzaken. (foto-toxiciteit) Bij gewone berenklauw echter in veel minder mate dan bij de reuzenberenklauw.

Levenswijze

De gewone berenklauw is een algemene plant, tweejarig tot overblijvend en bloeit van juni tot september. Gewone berenklauw komt voor op dijken, in bermen, extensief beheerd grasland en perceelranden op vrijwel alle vochtige en voedselrijke gronden.

Maatregelen

Meestal staat deze plant op plaatsen waar geen sprake is van schade. Bij intensiever beheer verdwijnt de plant.