• Page:
  Boriumgebrek in Snijmais

  Witte, onregelmatige vlekken tussen de bladnerven, die kunnen overgaan in overlangse witte strepen. De aantasting is vooral op de jongste bladeren zichtbaar.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Snijmais

  Mais is gevoelig voor fosfaatgbrek. Vooral in een koud voorjaar bij lage bodemtemperatuur heeft het wortelstelsel moeite met opnemen van fosfaat, ook als er voldoende fosfaat in de bodem aanwezig is.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Snijmais

  Een tekort aan kali geeft slappe bladranden, lichte verkleuring, later overgaand in afstervende bladranden. Het gewas blijft achter in groei en ontwikkeling en de kolfvulling is slecht. Kali zorgt voor stevige planten, bevordert wateropname en maakt de pl

 • Page:
  Magnesiumgebrek in Snijmais — Mais is gevoelig voor een magnesium tekort. Het speelt een rol bij de vorming van bladgroen en de opnamen van fosfor.  Bij Mg gebrek krijgt het strepen in de lengterichting op het blad de zogenaamde tijgering, chlorose. 

 • No labels