Planten nemen via de de wortels voedingstoffen op die essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van een plant. Bij een tekort aan een bepaald element kunnen er typsiche verschijnselen ontstaan: De plant blijft achter in groei, de bladeren worden geel of vruchten ontwikkelen zich niet goed. Door de symptomen van zo'n tekort te herkennen, kun je problemen voorkomen.

Gebreksziekten

 

  • No labels