• Page:
  Fosfaatgebrek in Granen

  De verschijnselen in granen zijn niet altijd even duidelijk. Fosfaat gebrek in granen is te herkennen aan dofgroen blad. Later krijgt  het blad  rood paarse verkleuringen, die ook op stengeldelen voorkomen. Meestal zijn de verschijnselen het eerste aan de

 • Page:
  Kaliumgebrek in Granen

  Kaligebrek in granen kan in principe op alle grondsoorten voorkomen, echter vooral op lichte gronden en kalifixerende kleigronden. De verschijnselen van kaligebrek in graan zijn een slap en donker grauw groen gewas, bladpunten krijgen een roodbruine verkl

 • Page:
  Kopergebrek in Granen

  Tarwe en haver zijn gevoeliger voor kopergebrek dan rogge en gerst. Verschijnselen zijn het rollen van de bladeren en het ontstaan van witte bladpunten, die later afsterven.

 • Page:
  Magnesiumgebrek in Granen — Tijgering in de jonge blaadjes met de neiging over te gaan in strepen. Bij ernstig gebrek verkleurt het blad, rolt en sterft af.
 • Page:
  Stikstofgebrek in Granen

  Stikstofgebrek in granen herken je aan slecht ontwikkelde planten die slecht uitstoelen. De planten blijven licht groen van kleur; later kunnen planten roodachtig worden.

 • Page:
  Zwavelgebrek in Granen

  Een tekort aan zwavel in een graangewas lijkt erg op stikstofgebrek met het verschil, dat S_gebrek  het eerst optreedt in de jongste bladeren: in de kop van de plant treedt vergeling van het blad op.

 • No labels