• Page:
  Calciumgebrek in Glastuinbouw

  Neusrot in tomaten of paprika's en verbranding van bladpunten in sla (rand) of potplanten zijn de meest voorkomende symptomen van calciumgebrek. Er kan echter ook chlorose langs de randen van de jonge bladeren optreden.

   

   

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Glastuinbouw

  Fosfaatgebrek kan voorkomen bij een te lage worteltemperatuur, bij een te hoge pH en bij jonge gewassen. Vooral voor jonge gewassen is het belangrijk dat ze voldoende fosfaat kunnen opnemen.

  fosfaatgebrek Petunia

 • Page:
  IJzergebrek glastuinbouw

  IJzergebrek (Fe-gebrek) is de meest voorkomende gebreksziekte in de glastuinbouw. Een tekort resulteert in geelverkleuring van jonge bladeren.

   

 • Page:
  Kaligebrek glastuinbouw

    Een te kort aan kalium kan resulteren in een verminderde opbrengst en kwaliteit. Bladeren worden donkergroen, later purperbruin en mogelijke gele of afstervende bladranden.

  kaligebrek in tomaat

 • Page:
  Koolbladroller

  De koolbladroller is een algemeen voorkomend en wijdverspreid insect waarvan de rupsen schade kunnen aanrichten in uiteenlopende gewassen. Forse schade kan ontstaan aan bladeren, bloemen en de jonge vruchten.

 • Page:
  Magnesiumgebrek in Glastuinbouw

  Magnesium (Mg) is een bouwsteen van het bladgroen in de plant. Een tekort wordt het eerst zichtbaar in de oudste bladeren, die lichtgeel verkleuren waarbij nerven en bladranden groen blijven.

  Magnesiumgebrek bij tomaat

 • Page:
  Mangaangebrek in Glastuinbouw

  In de glastuinbouw is een overmaat eerder een gevaar dan een gebrek. Vooral na het stomen. Op zure gronden werkt Mn vergiftigend bij een pH < 4,5.

  Mangaangebrek in tomaat

 • Page:
  Stikstofgebrek glastuinbouw

  Stikstof of N is een van de hoofdelementen in de bemesting en essentieel voor de plant. Het is de bouwstof van eiwitten, enzymen en bladgroen. Een tekort resulteert in vergeling en een achterblijvende groei.

  stikstofgebrek tomaat

 • Page:
  Zwavelgebrek glastuinbouw

  Een tekort aan zwavel geeft verstoring in de vorming van eiwitten, aminozuren. Een relatief klein tekort heeft al grote invloed op de opbrengst van gewassen. Zwavel is tevens voor de plant van belang voor de vorming van bladgroen en enzymen.

  Zwavelgebrek glastuinbouw

 • No labels