• Page:
  Boriumgebrek in Coniferen — Boriumgebrek wordt in coniferen slechts zeer zelden waargenomen.
 • Page:
  Calciumgebrek in Coniferen

  Gebrek aan calcium uit zich in groeiremming die het grootste is bij Juniperus en Ginkgo biloba.

 • Page:
  Fosfaatgebrek in Coniferen

  Bij fosfaatgebrek zijn de planten sterk gedrongen. De zijscheuten zijn kort.

 • Page:
  IJzergebrek in Coniferen

  De planten met ijzergebrek zijn korter dan de gezonde. Zij zijn bovendien smaller van vorm, meer open en minder vertakt. De plant verkleurt het eerst geel in de top.

 • Page:
  Kaliumgebrek in Coniferen

  Gebrek aan kali uit zich in verminderde lengte- en breedte-groei en een ijle gewasstand. In de zomer worden de oudste naaldpunten van onder naar het midden geelbruin m.u.v. de Picea.

 • Page:
  Kopergebrek in Coniferen

  De naalden en schubben van het jonge gewas verkleuren bij kopergebrek dof groen.

 • Page:
  Magnesiumgebrek in Coniferen

  Gebrek aan magnesium uit zich voornamelijk in bladverkleuringen in het midden of onderin de plant.

 • Page:
  Mangaangebrek in Coniferen

  De planten met mangaangebrek zijn na één groeiseizoen kleiner dan de normaal bemeste. De groei is minder geremd dan bij de loofhoutgewassen met mangaangebrek.

 • Page:
  Molybdeengebrek in Coniferen

  Bij Juniperus scopulorum 'Skyrocket' uit molybdeengebrek zich in het meer horizontaal gaan staan van takken. Bovendien zijn de schubben iets blauwer van kleur.

 • Page:
  Stikstofgebrek in Coniferen

  Bij stikstofgebrek blijft de groei van coniferen achter ten opzichte van de normaal bemeste planten. Het gewas heeft een ijle open stand. De kleur is lichter dan normaal en de 'naalden' zijn korter.

 • No labels