Gewas: Aubergine

Wetenschappelijke naam: Fusarium oxysporum f. sp. melongenae

Groep: Schimmels

 
 
Vaatverbruining door de schimmelVergeling van het blad en de nerven
 
 
Aangetaste plant  

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Fusarium oxysporum f. sp. melongenae is een schimmelziekte, die in de teelt van aubergine onder glas schade aanricht.

De ziekte is herkenbaar aan vergeling en verwelking van het blad en in een later stadium van de hele plant. Karakteristiek voor de aantasting door deze schimmel is dat de vergeling begint bij de nerven in het blad en het bladweefsel tussen de nerven in eerste instantie groen blijft. Soms is de vergeling en verwelking van het blad en de plant eenzijdig doordat niet alle vaatbundels zijn aangetast. De aangetaste vaatbundels verkleuren bruin. Op den duur sterft de gehele plant af.

De ziekteverschijnselen verschillen van die bij aantasting van planten door Verticillium. Bij aantasting door Verticillium ontbreekt de typische vergeling van de nerven in het blad en verwelken meestal hele bladeren en planten.

Levenswijze

De schimmel vormt op en in aangetaste planten ongeslachtelijke sporen (conidiën). Daarnaast maakt de schimmel een ander soort ongeslachtelijke sporen (chlamydosporen). Deze sporen zijn dikwandig en zeer persistent. De schimmel blijft over op kasopstanden, in het teeltsysteem en in het teeltsubstraat. Verspreiding vindt plaats door de lucht en met water. Conidiën zijn meer dan een jaar kiemkrachtig, chlamydosporen vele malen langer. Conidiën en chlamydosporen kiemen in de nabijheid van wortels van de planten en groeien via de wortels de plant binnen. Eenmaal in de plant groeien de schimmel de vaatbundels in. De ziekteverschijnselen aan de plant zijn het gevolg van verstoppingen van de vaatbundels door de schimmel(sporen), verstoppingen door stoffen die de plant zelf in de vaatbundels afscheidt en giftige stoffen die door de schimmel worden geproduceerd. In de vaatbundels worden nieuwe sporen geproduceerd. Deze worden met de waterstroom verder getransporteerd, kiemen in de vaatbundels en tasten het vaatbundelweefsel ook daar aan.

Maatregelen
  • Start met een schoon of ontsmet teeltsubstraat en teeltsysteem. Bij telen op een kunstmatig teeltsubstraat het systeem voor de start van de teelt ontsmetten met hiervoor toegelaten ontsmettingsmiddelen. Ontsmet ook de kasopstanden.
  • Gebruik geen water dat besmet kan zijn. Dus gebruik bijvoorbeeld bron- of leidingwater en ontsmet drainwater.
  • Verwijder aangetaste planten en doe ze ter plekke in een zak. Voer ze in afgesloten zakken af van het bedrijf.
  • Kortom voer de bedrijfshygiëne strikt door.