Gewas: Komkommer

Wetenschappelijke naam: Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum

Groep: Schimmels

 
Eenzijdige afsterving van stengelweefsel.
Op de aangetaste stengel vindt massaal
sporulatie van de schimmel plaats.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

© Copyright PPO, NVWA (PD), DLV, KAD, Landbrugsinfo

Herkenning

Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum of Fusarium-verwelkingsziekte is een schimmelziekte, die in komkommer grote schade kan aanrichten.

De plant verwelkt en het blad verkleurt soms eenzijdig geel. De stengelvoet wordt bruin en gebarsten. Beginnend bij de stengelvoet verkleurt de stengel in de lengterichting soms eenzijdig enigszins wit, sterft het schorsweefsel van de stengel eenzijdig af en komt er wit tot roze schimmelpluis met sporen op de stengel en de ranken. Bij het afsterven van de plant treedt ook wortelafsterving op. Dit moet niet worden verward met aantasting van wortels en verwelking van planten door Pythium aangezien bestrijding van Fusarium om een geheel andere aanpak vraagt. De vaatbundels van planten aangetast door Fusarium verkleuren bruin.

Levenswijze

Sporen van de schimmel kiemen op de wortel en mogelijk op de stengel de plant. De schimmel groeit in het plantweefsel verder. In de vaatbundels worden sporen geproduceerd. De sporen worden via de vaatbundels verder naar boven getransporteerd. De schimmel tast de vaatbundels en het omliggende weefsel aan en kan via de stengel naar buiten treden. Op de zieke plantendelen worden veelal masaal sporen gevormd. Via de lucht, kleding en teelthandelingen worden deze massaal door de kas verspreid. De sporen blijven meer dan een jaar kiemkrachtig. Daarnaast maakt F. oxysporum chlamydosporen in de plant. Hiermee kan de schimmel nog vele jaren langer overleven. De schimmel blijft hiermee tevens in gewasresten in de kas achter en in afgestorven wortels in het teeltsubstraat.

Maatregelen
  • Start met een schoon en ontsmet teeltsubstraat. Bij telen op een kunstmatig teeltsubstraat het gehele teeltsysteem voor de start van de teelt ontsmetten met hiervoor toegelaten ontsmettingsmiddelen. Ontsmet ook de kasopstanden.
  • Gebruik ziektevrij plantmateriaal. Zie er op toe dat de plantenkweker adequate maatregelen neemt om besmetting van plantmateriaal te voorkomen.
  • Gebruik geen water dat besmet kan zijn. Dus gebruik bijvoorbeeld bron- of leidingwater en ontsmet drainwater. Ontsmet het drainwater
  • Ent op resistente onderstammen.
  • Verwijder aangetaste planten en doe ze ter plekke in een zak. Voer de afgesloten zakken af van het bedrijf