De afbeeldingen in de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn niet vrij te gebruiken. De meeste afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door diverse instanties en bedrijven. Op elke afbeelding in de beeldenbank staat de eigenaar vermeld door middel van een label. De AOC Raad, eigenaar van de Beeldenbank, is in de meeste gevallen niet de eigenaar van die afbeeldingen en kan daarom ook geen toestemming verlenen voor gebruik in andere publicaties.

Beelden zijn beschikbaar gesteld door: > HLB


> NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
voorheen Plantenziektenkundige Dienst)


> Universiteit Gent
Afdeling Herbologie


> Wageningen University & Research
(PPO Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
PRI Plant Research International )

  • No labels